Om Viryayoga

Buda

Virya betyder på sanskrit entusiasm, energi eller kraft. Tanken med viryayoga är att den just ska ge kraft och energi. Entusiasm, syftar till förtjusning och lekfullhet och det inspirerar förhoppningsvis till experimentlusta och till att ge sig ut på upptäcktsfärd i kroppens och sinnets landskap.

Viryayoga utgår alltid ifrån fyra grundkomponenter: biomekanik, filosofi, glädje och 10 moduler i olika sekvenser.

Biomekanik

Viryayoga är en dynamisk yogaform med fokus på biomekanik (rörelselära om hur vi använder kroppen på ett hälsosamt sätt i yogan), där gammal kunskap ifrågasätts och nya erfarenheter inarbetas. Strukturen och fokus på  biomekanik gör att den kan tillämpas på all typ av yogautövande: dynamisk såväl som långsam, för atleter såväl som i rehabiliteringssyfte.

Filosofi

I varje klass presenteras ett tema av tankeväckande/filosofisk karaktär.

Glädje

En av grundidéerna i viryayoga är att du efter klassen kan känna dig glad och upplyft. Därför finns alltid ett visst mått av glädje och upprymdhet i en viryaklass. Yoga är kul!

Tio moduler i olika sekvenser

I Viryayoga presenteras du för över 600 olika asanas i sekvenser uppdelat i tio moduler. Alla sekvenser undervisas alltid i tio moduler som har olika fokus. Det är: 1. Uppvärmning, 2. Solhälsningar, 3. Stående positioner, 4. Balans, 5. Armbalanser och magstärkande positioner, 6. Höftöppnare, 7. Bakåtböjningar, 8. Framåtfällningar, 9. Avslutande positioner, 10. Avslappning.

Poängen är att alla tio moduler alltid ska vara representerade, om så bara med ett par asanas. På så sätt får du alltid en allsidig yogapraktik när du går på en Viryayogaklass.

Läs mer om Viryayoga på: www.nordiskyoga.se