Anmälan och betalning

ANMÄLAN

Antalet platser är begränsat och din anmälan är bindande. Du anmäler dig per e-post —  info@viryayogini.se eller på telefon/sms 072-743 43 41. Ange namn, adress, mejladress och mobilnummer. När du anmält dig får du en bekräftelse via mejl alt. sms.

Din plats är säkrad när jag mottagit kursavgiften. Se under BETALNING nedan.

Om du anmält dig som reserv: din anmälan bindande från det att du blivit erbjuden en plats och tackat ja. Om du inte svarat på erbjuden plats inom 24 timmar erbjuds platsen till nästa person på reservlistan.

BETALNING

Du betalar antingen via Swish till 072-7434341 eller med faktura. Ange vilket du föredrar vid anmälan.

AVBOKNING & ÅNGERFRIST

Kurser och workshops, pris 400 kr eller mer:

Avbokning sker via e-post till info@viryayogini.se   Observera att din avbokning inte är giltig förrän du fått bekräftelse på ditt mejl, avbokningen räknas då från och med det datum den skickades.

Enligt Distansavtalslagen har du rätt att ångra kurser för över 400 kr köpta via nätet efter det att du anmält dig och utan speciell anledning. Ångerrätten är 14 dagar. Om du anmäler dig till våra kurser och workshops mindre än 14 dagar före kursstart minskar din ångerrätt med motsvarande tidsrymd. Vid avbokning efter din ångerfrist faktureras du via mejl en administrativ kostnad om 250 kr. Vid avbokning senare än 24 h före bokad tid utgår full betalning för administration och omkostnader. Vid utebliven närvaro “No show” utan avbokning utgår full betalning.

•Temapass/workshops/kurser, pris under 400 kr:

Workshops/temapass/kurser vars pris understiger 400 kr är fritt avbokningsbara t o m 48 h innan bokad tid. Observera att vid avbokning senare faktureras en administrativ avgift på 250 kr. Vid utebliven närvaro “No show” utan avbokning utgår full betalning.

ÅTERBETALNING

Om en kurs mot förmodan måste avbrytas p g a sjukdom återbetalas resterande del mot uppvisande av läkarintyg. Betald kursavgift återbetalas då efter avdrag för det antal pass som redan genomförts (oavsett närvaro) enligt ordinarie prislista samt efter avdrag om 250 kr för administration och omkostnader.

INSTÄLLD KURS

Viryayogini förbehåller sig rätten att ställa in kurser/workshops/pass med färre än 5 anmälda deltagare.

ÖVRIGT

Kursplatser är personliga och kan inte överlåtas för enstaka tillfällen.

FRÅGOR

För frågor om bokning och ångerrätt så kan du kontakta mig på info@viryayogini.se

/Sidan uppdaterades att gälla enligt ovanstående från och med 2019-12-09.